ТОЛЬКО ЧТО

2008.04.24

Ющенко ветировал регламент Верховной Рады

Президент Виктор Ющенко возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон Украины от 8 апреля 2008 года № 246-VІ «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины».

Президент Виктор Ющенко возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон Украины от 8 апреля 2008 года № 246-VІ «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины». Об этом сообщила пресс-служба президента.

Президент предлагает парламенту надлежащим образом унормировать организацию и порядок деятельности Верховной Рады Украины, как того требует Основной Закон государства, и в соответствии с позицией, изложенной в Решении Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008.

Предложения главы государства во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять заместитель главы Секретариата президента Украины - представитель президента Украины в Верховной Раде Оксана Слюсаренко.

Текст в оригинале:

«Прийнятий Верховною Радою України 8 квітня 2008 року Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» не може бути підписаний з таких підстав.

За Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (статті 6, 19); організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України визначаються виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України).

Основним Законом держави також передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України (частина п'ята статті 83); Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України (частина третя статті 88); прийняття Регламенту Верховної Ради України належить до повноважень Верховної Ради України (пункт 15 частини першої статті 85).

Слід також наголосити, що Конституційний Суд України, аналізуючи положення частини п'ятої статті 83, пункту 15 частини першої статті 85 Конституції України в їх системному зв'язку із положеннями частини другої статті 6, частини другої статті 19, пункту 21 частини першої статті 92 Конституції України, дійшов висновку, що Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради України, має прийматися виключно як закон і за встановленою статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання чинності (Рішення від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008).

Таким чином, із наведеного вбачається, що закон, який визначає організацію та порядок діяльності Верховної Ради України, має передбачати закріплення на законодавчому рівні процедурних питань її функціонування, зокрема порядку підготовки і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування органів Верховної Ради України, законодавчої процедури, процедури розгляду інших питань, віднесених до повноважень парламенту, прийняття ним рішень тощо, тобто врегульовувати суспільні відносини, що виникають у зв'язку з організацією та порядком діяльності Верховної Ради України.

Натомість Закон, що надійшов на підпис Президентові України, складається із двох статей, за якими організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Конституцією України, законами України про статус народних депутатів України, про комітети Верховної Ради України, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, іншими законами України та Регламентом Верховної Ради України (стаття 1), названий Закон набирає чинності з дня його опублікування (стаття 2).

Отже, замість належного закріплення на законодавчому рівні Регламентом Верховної Ради України питань діяльності парламенту Верховна Рада України прийняла Закон, що містить лише бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як того вимагає Конституція України.

Крім того, положення Закону, що надійшов на підпис, допускають можливість прийняття Регламенту Верховної Ради України підзаконним актом, що не відповідає пункту 21 частини першої статті 92 Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008.

Ураховуючи викладене та з огляду на вимогу частини другої статті 8 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції та повинні відповідати їй, пропоную відхилити прийнятий Верховною Радою України 8 квітня 2008 року Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та належним чином унормувати організацію та порядок діяльності Верховної Ради України, як того вимагає Основний Закон держави та відповідно до позиції, висловленої в Рішенні Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008».

Больше новостей из этой рубрики

Читайте Также

все новости из этой рубрики

Маразмарий

СТЕНКА НА СТЕНКУ